Sbor dobrovolných hasičů Karlštejn

Služba na měsíc: SRPEN 2007 ...... Petr Pospíšil, Jiří Pospíšil

O sboru

Historie Sboru dobrovolných hasičů Karlštejn

Historie Sboru dobrovolných hasičů Karlštejn 1898-1998

Založení a počátky činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Budňanech pod Karlštejnem

 

    Pánové Ferdinand Strach a Václav Roztočil svolali 1. května 1898 do hostince pana Kráfnera ustavující schůzi pro zřízení hasičského sboru v Budňanech. Ustavující schůze se zúčastnilo 22 občanů, kteří zvolili pana Ferdinanda Stracha předsedou, pana Čeňka Reška velitelem a pana Karla Bumbu podvelitelem. Tak vznikl v Budňanech pod Karlštejnem nejstarší spolek v obci. O rok později, 22. května 1899, byla uspořádána slavnost svěcení ruční stříkačky. Již 11. července 1899 se náš sbor zúčastnil prvního hašení požáru. Bylo to o půl jedné v noci v obci Korno. Dle zápisů jsme si vedli dobře.

    Nově založený sbor však nechce, jak praví zápis, pomáhat jen při požárech, ale i při zábavách a poučení občanstva. Zřizuje proto roku 1904 ochotnický sbor a půjčovnu knih. Ve stejném roce přistupují do sboru členové sousední obce Poučník a jsou členy až do roku 1937. V roce 1909 je při sboru zřízena pohřební pokladna.

    V roce 1912 se sbor účastnil hašení požáru mlýna v Klučicích , který trval dvě noci a den. Za dva roky však přichází 1. světová válka. Činnost sboru ustává a valná hromada je svolána až po skončení války.

     Konečně je rok 1918 a konec války. Nastává radost ze vzniku republiky a pomalu se rozvijí činnost hasičského sboru. Starostou sboru je zvolen pan Matěj Slepička, kterého čeká těžká práce. Ve sboru jsou pro finanční potíže třenice. Jen požáry v obci, a to roku 1932 u Janů a 1933 u Mužíků, dávají sbor na nějaký čas dohromady.Splňuje se přání sboru a 22. července 1938 stojí motorová stříkačka ve zbrojnici.

     Konečně je tu rok 1945 a s ním osvobození.Hasiči dávají do pořádku svoji výzbroj a vedení. Rokem 1946 začínají na hradě představení Vrchlického hry Noc na Karlštejně. Při nich drží hasiči služby, nejdříve zdarma, později za odměnu. Výnos z odměn a příspěvek od pořadatelů her pomáhá sboru ke zlepšování výstroje a výzbroje.Pořizují si cvičební a vycházkové stejnokroje. V této době hasiči pořádají mnoho brigád a to nejen ve zbrojnici, ale všude, kde je třeba,kupříkladu při výmlatech obilí. Matěje Slepičku střídá v předsedování František Rejfíř, jednatelem se stává Alois Bouček a hospodářem František Krejčí.

 

Činnost Svazu požární ochrany v Karlštejně

 

      Po sloučení obcí Poučník a Budňany s osadami Krupná a Klučice v roce 1951 jsou ustaveny dvě jednotky požární ochrany Karlštejn I a Karlštejn II. Předsedou požární jednotky Karlštejn I je zvolen František Rejfíř, kterého vystřídal Antonín Melichar, po kterém následovali Václav Dezort a Josef Bartoš. Velitelem jednotky se stal Josef Menger, jehož působení je třeba hodnotit jako příkladné.

      Spoluprací obou jednotek dosahuje sbor mnoho úspěchů v požárních soutěžích ve všech kategoriích, tj. muži, ženy, dorost, žáci a žákyně. V roce 1956 je sboru přidělen automobil Praga RH 16 potom automobil Fenomen, později Tatra 805 a Škoda 706. Uskutečňují se námětová cvičení na hrad Karlštejn. Při cvičení v roce 1957 se nám ve spolupráci s okolními sbory a požárním útvarem Beroun podařilo dopravit vodu z řeky Berounky do hlavní věže hradu za 27 minut. Ke sloučení jednotek požární ochrany Karlštejn I a Karlštejn II v jednu jednotku došlo 19. února 1968.

       Roku 1988 oslavil náš sbor 90. let od svého založení. Oslavy výročí založení sboru se konaly 17. září 1988. K tomuto výročí byly vydány odznaky a brožura. Požární družstvo VÚHŽ předvedlo ukázku požárního sportu a činnost staré ruční stříkačky. Byla vystavena veškerá požární technika i fotografie a dokumenty. Součástí oslav byla i slavnostní schůze, na které nejlepší členové sboru obdrželi různá vyznamenání. I tento rok byl zakončen výroční členskou schůzí.

       V roce 1991 se nově utvořily okrsky, bylo založeno okresní sdružení hasičů  Čech, Moravy a Slezka a starostou byl zvolen Zdeněk Moutelík ze Žebráku.

        Rok 1992 byl pro život sboru významný. Spor s obecním zastupitelstvem skončil smírem, našlo se řešení v podobě stavby nové požární zbrojnice v parku vedle mateřské školy. V květnu začala stavba, pro kterou byl zvolen takový materiál a technologie, aby mohla být nejpozději v listopadu dokončena.Mezitím se naše bývalá zbrojnice začala adaptovat na poštu, a proto jsme museli urychleně vystěhovat veškerou techniku, vnitřní zařízení, demontovat sušák hadic a sirénu. Díky pochopení a ochotě Václava Merhulíka, vedoucího místních dílen státního statku, jsem získali prozatímní prostory pro naši techniku i zařízení. Kolaudace se zúčastnil Josef Švancara, Miroslav Ureš, Jiří Pospíšil a Jiří Mrkáček. Poté obec předala zbrojnici sboru k užívání. V této době klesly teploty pod bod mrazu, a tak jsme urychleně stěhovali požární automobily do nové garáže. Čeká nás práce s vybavením stavby a bude-li nám předán k užívání i okolní zanedbaný pozemek, tak i s jeho úpravou. Ale i tak máme z nové zbrojnice obrovskou radost. Naše zásahová jednotka, jejíž výcvik nám letos dělal problémy, byla povolána ke třem požárům. V březnu k požáru pantografové jednotky v prostoru nádraží. V dubnu k požáru starých pneumatik v lomu Čeřinka na Mořině a v srpnu k hašení lesa u Královské studánky.

       V lednu roku 1993 se náš sbor zúčastnil hašení dvou požárů. V ranních hodinách 3. ledna jsme pomáhali při likvidaci požáru v zámečku v obci Liteň – Vlence a 8. ledna jsem likvidovali požár briket v rodinném domku našeho člena Josefa Bartoše. Na žádost  okresního SH ČMS v Berouně jsme uspořádali okresní kolo hasičské soutěže Plamen. Okresní kolo dětí začalo 21. května. Soutěž pokračovala  25. května okresním kolem dorostu a 26. května soutěží dospělých. Museli jsme připravit trať, rozmístit překážky, zajistit  po dobu dvou víkendů vše pro hladký průběh soutěže.

       Požární ochrana v ČR procházela v roce 1995 dalšími změnami. Realizovalo se plošné rozmístění sil a prostředků. To byl důvod, proč byl náš sbor zařazen do skupiny JPO II. Z toho vyplynula povinnost zřídit jednotku na téměř profesionální úrovni. Do zásahové jednotky byli jmenováni tito členové : Josef Švancara, Jiří Pospíšil, Jiří Mrkáček, Petr Kolařík, Stanislav Efmert, Josef Bartoš, Petr Pospíšil , Pavel Pospíšil a Ivan Kopecký. Všichni jmenovaní prošli přísnou lékařskou prohlídkou a byli pravidelně školeni na HZS Beroun. Letos jsme byli opět okresním SH ČMS požádáni, abychom uspořádali okresní soutěž Plamen. Z důvodu častých povodní bylo datum konání posunuto z května na 2. a 3. června. Jako schválnost působil prudký déšť, který v noci z 1. na 2. června způsobil v Karlštejně povodeň. Celou noc odklízeli naši členové naplavovaný materiál z Karlštejnského  potoka u „ brýlí“, aby se mohl potok dostat do řeky  a když déšť ustával, tak jsme splachovali silnice od bláta, klacků a kamení. Ještě ráno, těšně před soutěží, jsme uklízeli prostor před restaurací Koliba a parkoviště.

         V roce 1996 opět vzrostly požadavky na sbory dobrovolných hasičů, vyplívajících ze zákona. Abychom je lépe zvládli, došlo ke změnám ve výboru.Díky sponzorům, od kterých jsme získali 24 000,- Kč a obci, která doplatila zbytek, byly pro jednotku zakoupeny čtyři přenosné a jedna automobilová radiostanice. Všichni členové zásahové jednotky se pravidelně školili. Výcvik letos obsahoval : nácvik slaňování a záchranu zraněného ( vyprošťování zraněného  se nacvičovalo v lomu Chlum u Srbska), výcvik v dýchacích přístrojích se uskutečnil ve cvičebním polygonu HZS okresu Příbram a záchranné práce  na vodě probíhali na řece Berounce. HZS okresu Beroun hodnotilo naši jednotku jako jednu z nejlepších. Zásahová jednotka vyjížděla celkem k 27 zásahům: k devíti požárům a 22 technickým zásahům. Při takovéto aktivitě zásahové jednotky máme s údržbou staré techniky stále více starostí. Proto jsme se rozhodli prodat Tatru 805 a koupit novější požární automobil. Náš sbor získal medaili Za příkladnou práci, která nám byla předána na okresním setkání starostů.

        Protože naše zásahová jednotka potřebovala roku 1997 nutně další požární automobil, vypomohlo nám HZS okresu Beroun tím, že nám zatím půjčil požární automobil IFA W 50L. Dále jsme z dotace pro zásahové jednotky okresu získali 75 000 ,- Kč na doplnění výstroje a výzbroje. Letos zásahová jednotka vyjela např. k těmto požárům: trávy v Hlásné Třebani, lesního porostu za obcí Mořinka, stavby rodinného domku za penzionem Slon, dvou chat v Kodě  a rodinného domku v Poučníku. Z technických zásahů lze jmenovat likvidaci padlého stromu na kempu, průplach kanalizace, likvidace úniku pohonných hmot na parkovišti. Nepřímo jsme pomáhali i při červencových povodních na Moravě. HZS okresu Beroun, jehož  příslušníci jeli na pomoc zatopené Olomouci, si okamžitě vyžádal vrácení zapůjčeného automobilu IFA. Po odjezdu příslušníků HZS okresu Beroun na Moravu se natolik snížil počet příslušníků, že se členové SDH obcí okresu rozhodli nastoupit bez nároků na mzdu na čtyřiadvacetihodinové služby. Z naší zásahové jednotky to byli Jiří Pospíšil, Pavel Pospíšil a Josef Čvančara.

 

Žádné komentáře
 
E-mail : Efmert@seznam.cz